Trosa小镇特鲁萨官网:瑞典斯德哥尔摩Trosa官方网站www.trosa.com

网站名称
Trosa小镇特鲁萨官网:瑞典斯德哥尔摩Trosa小镇官方网站www.trosa.com
官网中文网站网址
http://www.trosa.com/??
官网外文网站网址
http://www.trosa.com/
所在国家地区_地址欧洲 瑞典 ?
简介Trosa小镇官网:瑞典斯德哥尔摩Trosa小镇官方网站www.trosa.com ,风景如画的小镇、狭窄的小巷和迷人的商店,使Trosa成为最受欢迎的旅游目的地之一。?
关注
官方网站详细介绍:

欧洲杯赛事大全 www.becomingberlin.com Trosa小镇特鲁萨官网:瑞典斯德哥尔摩Trosa官方网站www.trosa.com 

风景如画的小镇、狭窄的小巷和迷人的商店,使Trosa成为最受欢迎的旅游目的地之一。

 

沿Trosån一直延伸到码头修建的低矮的木制建筑为这座小镇平添了一份历史厚重感。
 

Trosa kommun är en ung kommun med gamla anor. Trakten runt Trosa har varit befolkad sedan mycket lång tid tillbaka. Spåren finns kvar än idag. Landsbygden runt Vagnhärad och Västerljung är rik på fornminnen – runstenar, gravrösen och fornborgar vittnar om ett kustlandskap befolkat av jordbrukare och fiskare. Vid Tuna by i Västerljungs socken hittades på 1700-talet Sveriges största guldskatt. Den finns nu bevarad på Historiska museet i Stockholm.

 

Genom kommunen flyter stillsamt Trosaån, den gamla båtförbindelsen med Mälaren som gjorde Trosa till en viktig handelsstad. Dagens Trosa var bara skärgård på den tiden och den dåvarande staden låg ungefär där Trosa lands kyrka ligger idag, nära Vagnhärad.

 

Trosa, Vagnhärad och Västerljung tillhörde under några år Nyköpings kommun men 1992 delades storkommunen och Trosa kommun bildades. Sammanlagt bor här idag knappt 12 500 invånare. Under sommarhalvåret ökar befolkningen väsentligt och besöksnäringen är ett viktigt inslag.

 

Läs mer om Trosas historia